Odstąpienie od umowy


Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy


1.     Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli zamówienie nie zostało przygotowane do wysyłki:

1)     kontaktując się e-mailem pod [email protected]

2)     samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu (dotyczy Kupującego zarejestrowanego, po zalogowaniu na swoje konto)

2.     Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru,. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby  Konsument wysłał z towarem wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mailowy sklepu 
[email protected]. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu (kliknij aby pobrać formularz).

3.     W przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony i nieużywany towar Klient powinien zwrócić na adres: BEL-POL Sp. z o.o. ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica  wraz z wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym własnoręcznie formularzem - oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz z fakturą VAT lub z paragonem. Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.

4.     Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, a także jego cech i funkcjonowania.

5.     Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Konsumenta (należność za towar i ewentualne koszty dostarczenia towaru) następuje przelewem na rachunek wskazany przez Konsumenta w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub w innej formie uzgodnionej z Konsumentem. W razie zwrotu Konsument zobowiązany jest do dostarczenia do Sklepu podpisanej faktury korygującej. Faktura korygująca wysyłana jest do Kupującego pocztą.

6.     Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Konsumenta do Sklepu obciążają Konsumenta. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jaki ma charakter towar, oraz jakie są jego cechy i funkcjonalność.


Pobierz formularz odstąpienia od umowy
Copyright © 2024 Podłogi-drzwi | Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Graff

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.